Yritys ja yrittäjä

Tilintarkastus Alitalo Oy on syksyllä 2019 perustettu tilintarkastuspalveluita ja taloushallinnon konsultointipalveluita tarjoava yritys.

Yrityksen toimintaperiaatteita ovat:

  • Laadukas, kustannustehokas ja ajantasaisesti lakisääteiset vaatimukset täyttävä tilintarkastus
  • Asiakkaalle lisäarvoa tuottavat tilintarkastuspalvelut
  • Ammattitaitoiset toteutukset vaativissa kirjanpidon erityiskysymyksissä
  • Pyrkimys ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa kokonaisuutena
  • Jatkuva henkilöstön ammattitaidon ylläpito
  • Helposti lähestyttävä henkilöstö

Heidi Alitalo

HT-, KHT-tilintarkastaja, yrittäjä

Puh. 040 717 0251

heidi.alitalo@tilintarkastusalitalo.fi

Olen toiminut monipuolisissa tilintarkastustehtävissä 10 vuotta, joista 9 vuotta suuren kansainvälisen tilintarkastusyhteisön palveluksessa Tampereella ja Helsingissä. Tätä ennen työskentelin kirjanpitäjänä tilitoimistossa ja asiakaspalvelussa kaupparekisterissä.

Minulla on sekä HT- että KHT-tilintarkastajan auktorisoinnit.

Palveluihini kuuluvat lakisääteinen tilintarkastus sekä muut tilintarkastajan lausunnot ja todistukset. Autan myös taloushallintoon, verotukseen, yhtiöoikeuteen sekä yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa.

Olen erikoistunut omistajavetoisten pienten ja keskisuurten yritysten palvelemiseen. Asiakkainani on myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja säätiöitä sekä kansainvälisten konsernien tytäryrityksiä, jotka raportoivat konsernille IFRS-lukuja.

Toimialatuntemusta minulle on kertynyt esimerkiksi vähittäiskaupasta, kaivosteollisuudesta, ravintola-alasta, valmistavasta teollisuudesta, ammattiliittotoiminnasta, ohjelmistoalasta sekä kiinteistösijoittamisesta. Olen myös tarkastanut pörssiyrityksiä, kansainvälisiä konserneja ja monia erilaisia julkisrahoitteisia hankkeita, kuten Business Finlandin rahoittamia hankkeita.

Lisäksi olen toiminut kouluttajana muun muassa Tampereen yliopistossa ja ST-Akatemialla.

Pidän yllä ammattitaitoani osallistumalla säännöllisestä tilintarkastuksen, taloushallinnon ja yhteisölainsäädännön muutoksia käsitteleviin koulutuksiin.

Itselläni on perheyrittäjyystausta, joten osaan katsoa asioita myös yrittäjän näkökulmasta ja yritän painottaa työssäni asioita, joista on asiakasyritysteni omistajille, johdolle ja yrittäjille konkreettista lisäarvoa.

Halu ymmärtää asiakkaideni liiketoimintaa kokonaisuutena ja sitä kautta kulloiseenkin tilanteeseen sopivien kehitysehdotusten esiin nostaminen ovat keskeisenä tavoitteenani tilintarkastajan työssäni. Pyrin myös tekemään tarkastusprosessista asiakkailleni mahdollisimman selkeää ja vaivatonta.

Toimin pääosin Tampereen, Urjalan ja muun Pirkanmaan alueella, mutta sähköisen kirjanpidon ja videopuheluyhteyksien avulla palvelut hoituvat vaivattomasti myös paikkakunnasta riippumatta.