Blogi

Milloin tilintarkastaja on valittava ja tilintarkastus tehtävä?

25.10.2019

Tilintarkastuslain pääsäännön mukaan yhteisön ja säätiön on valittava tilintarkastaja suorittamaan tilintarkastus. Tilintarkastuslain mukaan yhteisö voi tietyin edellytyksin kuitenkin jättää valitsematta tilintarkastajan. Helpotukset koskevat pienimpiä yhteisöjä.

Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastaja voidaan myös jättää valitsematta toimintaansa aloittavassa yhteisössä, jolla ei ole vielä ollut 2 ensimmäistä tilikautta, jollei ole ilmeistä, ettei edellytyksiä tilintarkastajan valitsematta jättämiseen ole.

Jos yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä on määräys tilintarkastuksen toimittamisesta, on näitä määräyksiä noudatettava.

Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.

Jos yhteisöön valitaan vain yksi tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö, täytyy valita ainakin yksi varatilintarkastaja. Varatilintarkastajan voi tehdä tarkastuksen ilman uuden yhtiökokouksen järjestämistä, jos päävastuullinen tilintarkastaja ei jostain poikkeuksellisesta syystä voi tarkastusta suorittaa. Varatilintarkastajan valinta ei itsessään aiheuta yhtiölle lisäkustannuksia.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitsee yhtiökokous.