Taloushallinnon konsultointipalvelut

CFO-palvelut / taloushallinnon palvelut

Avustan muun muassa konsernitilinpäätösten laadinnassa, osatuloutuksessa, rahoituslaskelman laadinnassa, yritysjärjestelyjen (kuten sulautumisen, jakautumisen ja liiketoimintasiirtojen) kirjanpitokäsittelyissä sekä IFRS-standardeihin liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi tarjoan kirjanpitopalveluita.

Voin toimia myös muuna osa-aikaisena ja väliaikaisena apuna taloushallinnossa yritysten muutostilanteissa.

Taloushallinnon prosessien ja kontrolliympäristön kartoitus ja kehittäminen

Riittävillä sisäisillä kontrolleilla minimoidaan väärinkäytöksiin liittyvät riskit ja varmennetaan oikean taloudellisen tiedon tuottaminen. Teen kartoituksia yritysten taloushallinnon prosesseihin, niiden riskikohtiin ja kontrolliympäristöön. Annan kartoituksen perusteella suosituksia prosessien ja kontrolliympäristön parantamiseksi.

Koulutus

Toimin kouluttajana muun muassa tilintarkastukseen, taloushallintoon ja yhteisölainsäädäntöön liittyvissä aihepiireissä.